Pojedynek szlachetnych


Żaden Pocock nie trzymał jeszcze księcia pod ryglem, a chodziło ich już sześciu z temi samemi kluczami!
PEGGY
(ustawiając na bocznym stoliku dzbanek i szklanki).

Nasza młoda pani rozkazała przysłać wam to, panie Pocock, dla orzeźwienia się, bo pewno będziecie czuwali.
POCOCK.
A rozumie się, całą noc. Dobra pani.
Broughamy o Pococku nie zapominają.
BULL
(daje znak Peggy, by odeszła).

POCOCK
(do Bulla).
Mówisz książe?...
BULL.
Tak, bo na dworze w Windsor...
POCOCK
(z najwyższem zdziwieniem).
Na windsorskim dworze? Kochany Bull!
(Kle-
pie Bulla po ramieniu. )
Pocock trzyma pod kluczem więźnia z windsorskiego dworu! I to prawda?
BULL
(nalewa kubki. )
Nasze zdrowie!
POCOCK.
Nie, nie — Harveyów zdrowie!
BULL.
Duszkiem!
POCOCK.
A rozumie się!
(Wychylają do dna kubki. )
BULL
(nalewa powtórnie).

A ja zdrowie Broughamów! Z prawa się to należy.
POCOCK.
I z obowiązku, Bull, i z obowiązku. A rozumie się!
BULL.
Zatem Broughamy niech żyją!
POCOCK.
Harveye i Broughamy, to jak jedno... Mówisz książę z Windsoru?
BULL
(do ucha, cicho).
Tak powiadają.
POCOCK.
Gadajże, prędzej
BULL
(daje jeden kubek Pocockowi, drugi podnosi wgórę).
Nasze zdrowie!
POCOCK.
Nasze, wiernych sług zdrowie!
(Piją duszkiem. Do ucha Bulla.
)
Z pewnością książę?
BULL
(nalewa kubki, a potem do ucha Pococka).
Królowa miała powiedzieć...
POCOCK
(przebiera z niecierpliwości nogami).
Gadaj, gadaj!
BULL
(do ucha Pococka).
Królowa miała powiedzieć...
POCOCK.
Dalej!...
BULL.
Mój lordzie Harvey, do Pococka z nim!
POCOCK.
Boże! Boże!
(Wyjmuje chustkę i obciera łzy.
)

BULL.
Ale to tajemnica stanu.
POCOCK
(chwyta kubek z winem).
Na cześć królowej! A rozumie się!
(Pije z Bullem duszkiem, poczem zaczyna się śmiać i płakać. Siada.
)
Tajemnica stanu, do Pococka z nim! Ojcze mój, i tyś tego nie doczekał!
(Płacze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>