Pojedynek szlachetnych


Być może, panie Kuff, lecz zawsze nie posiadam tak krótkiego wzroku, abym nie miał dojrzeć geniuszu w Szekspirze.
KUFF
(zapalając się).
Ale gdzież on jest?
(Wchodzi notaryusz w białej peruce i todze Sędziowskiej, ściska za rękę Kidda i kłania de Kuffowi).

NOTARYUSZ.
Dyskusya na porządku, jak zawsze.....
KUFF
(do notaryusza, z mocą)
Czy i pan jesteś wielbicielem tego rzeźnika, który szlachtuz swojego ojca przeniósł na deski teatru i jak w młodości zarzynał cielęta, tak na
scenie mordował ludzi ? Rzeźnicza natura zawsze się jednakowo objawia.....
KIDD
Czy Szekspir młodość swą przepędził w szlachtuzie, to jeszcze kwestya
(do notaryusza).
Nieprawda panie Snape?
NOTARYUSZ.
Moi panowie, dziś wszystko zakwestionowane. W tych czasach niedowiarstwa, kwestya jest czy słońce świeci, czy po dniu następuje noc.
Ba
(z mocą)
nawet kwestionują czy prawo jest
nauką.....
KUFF
(z zapałem).
Nędzne sceptyzmu czasy! Dlaczego Grecya była tak wielką, bo miała wiarę.
Bogowie żyli razem z ludźmi.
Scena 13.
Z prawej strony wchodzi lord, trzymając pod rękę Lidyą, za nimi Peggy. Z lewej strony North, za nim Juliusz w ślubnym stroju.
Za Juliuszem Tratter. Wszyscy obecni oddają głęboki pokłon przybyłym.

KUFF
(do Kidda).
Co to znaczy?
KIDD.
Pokonałeś go, panie Kuff, na rzecz miłości piękna, i oto rezultat.
Spogląda dumnie).

POCOCK
(podnosi rękę, w górą do Bulla).
O Boże, Boże wielki!
Czyż nie mówiłem: do fosy, albo do ołtarza!
BULL.
U naszych panów zawsze tak.
LORD
(do notaryusza).
Panie Snape, akt przygotowany podług instrukcyi?
NOTARYUSZ.
Najzupełniej, mój lordzie, brakuje tylko nazwisk. Najprzód kładzie swój podpis oblubieniec, po nim oblubienica i świadkowie.
NORTH.
Podług prawa oblubieniec pierwszy...
A ja zatrzymuję sobie przywilej podania mu pióra
(Bierze pióro z rąk notaryusza.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>